Bestsellery

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego e-wedlina.pl (dalej zwanym także Sklepem) są Zakłady Mięsne "SZUBRYT" Sp. z o.o., zwanym w części dalszej Regulaminu Sprzedawcą, z siedzibą w Chełmcu 33-395 przy ul. Węgrzynek 50, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Mięsne "SZUBRYT" Sp. z o.o., NIP: 734-357-75-82, REGON: 384988956. KRS:0000815001. Kontakt telefoniczny: 600-246-560,  kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@e-wedlina.pl


§1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwanym także Regulaminem) określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw wyrobów wędliniarskich zakupionych w sklepie internetowym e-wedlina.pl (dalej zwanymi także Towarami).
 2. Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie dodania wybranych towarów do koszyka, wypełnieniu formularza rejestrowego oraz złożenia zamówienia.
 3. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.
 4. Warunkiem dokonania rejestracji, a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta oraz potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności Sklepu, w tym akceptacja klauzul w postaci zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 5. Przedstawione ceny w sklepie internetowym e-wedlina.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto - zawierającymi podatek VAT.
 6. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów transportu oraz opakowania izotermicznego, natomiast cena wysyłki przedstawiona podczas składania zamówienia zawiera koszty pakowania (opakowanie izotermiczne). Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia różnic wagowych a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia.
 7. Serwis e-wedlina.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany kosztów pakowania.
 8. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, i mogą różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 

 §2 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwanym także Regulaminem) określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw wyrobów wędliniarskich zakupionych w sklepie internetowym e-wedlina.pl (dalej zwanymi także Towarami).
 2. Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie dodania wybranych towarów do koszyka o minimalnej wartości 100 zł. (słownie: sto złotych), wypełnieniu formularza rejestrowego oraz złożenia zamówienia.
 3. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.
 4. Warunkiem dokonania rejestracji, a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta oraz potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności Sklepu, w tym akceptacja klauzul w postaci zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 5. Przedstawione ceny w sklepie internetowym e-wedlina.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto - zawierającymi podatek VAT.
 6. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów transportu oraz opakowania izotermicznego, natomiast cena wysyłki przedstawiona podczas składania zamówienia zawiera koszty pakowania (opakowanie izotermiczne). Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia różnic wagowych a zarazem wystąpienia różnicy w kwocie do zapłaty za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia.
 7. Serwis e-wedlina.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany kosztów pakowania.
 8. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, i mogą różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

§3 – PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) za pobraniem – przy wyborze tej formy płatności – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru przez Klienta.
  b) przelewem – przy wyborze tej formy płatności – zapłata następuje przelewem na podane konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 • W przypadku zakupu produktów stało-wagowych, gdzie obowiązującą jednostką sprzedaży jest sztuka -  płatność za złożone zamówienie można dokonać natychmiast, wybierając odpowiednio dostępną metodę płatności ("Przelew tradycyjny, Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro")
 • W przypadku zakupu produktów zmienno-wagowych, gdzie obowiązującą jednostką sprzedaży jest kg -  płatność za złożone zamówienie dokonuje się na podstawie otrzymanej drogą e-mail faktury. Wysyłka zamówionych towarów następuje w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§4 – WYSYŁKA/TRANSPORT TOWARU - DOSTAWA

 1. Towar zakupiony w sklepie internetowym jest wysyłany wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawy zagraniczne: w celu sprawdzenia możliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 600-246-560.
 3. Towar wysyłany jest w specjalnie przygotowanych do tego celu opakowaniach izotermicznych. W celu zachowania odpowiedniego wyglądu estetycznego oraz odpowiedniej jakości zwiększając zarazem bezpieczeństwo podczas transportu wyroby mogą być pakowane w opakowania typu VAC lub MAP.
 4. Przygotowanie towaru do wysyłki/transportu, w tym odpowiednie zapakowanie następuje bezpośrednio w Zakładach Mięsnych producenta Towarów.
 5. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty transportu/wysyłki. Koszty transportu/wysyłki mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zaleca się zakup kilku produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu/wysyłki. Koszty transportu/wysyłki są doliczane do każdego zamówienia (koszyka) osobno.
 6. Towar do wysyłki/transportu jest odpowiednio zabezpieczony. Standardowo paczka zaklejona jest taśmą. Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.
 7. Sklep daje możliwość wysyłki zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do czwartku. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego Sklepu z tytułu zapłaty całej ceny sprzedaży wraz z kosztami wysyłki/transportu, natomiast przy wyborze formy płatności za pobraniem towar wysyłany jest do dwóch dni roboczych.
 9. Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki/transportu Towaru.
 10. Szczegółowy cennik wysyłki/transportu Towarów oraz szczegółowe zasady z tym związane uregulowane są w cenniku dostawy znajdującym się w zakładce na stronie e-wedlina.pl.

 
 §5 – REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się iż towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu, oraz na prośbę sprzedawcy, dodatkowych informacji takich jak: podanie numeru partii, daty produkcji czy terminu przydatności do spożycia – danych widniejących na etykietach sprzedawanych towarów.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, w opakowaniach w których towar został dostarczony.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.

§6 – POLITYKA ANULOWANIA ZAMÓWIENIA, ZWROTU TOWARÓW

 1. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego, przed jego opłaceniem, Kupującemu przysługuje prawo Anulowania zamówienia. Aby dokonać tej czynności, należy niezwłocznie, nie dłużej niż 1 godzinę od chwili złożenia zamówienia, poinformować o tym fakcie Sprzedającego wysyłając stosowny monit na adres e-mail: zamowienia@e-wedlina.pl w temacie podając numer zamówienia oraz informację o jego Anulowaniu (Numer zamówienia – anulowanie).
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Kupującego i jego opłaceniu, Kupującemu przysługuje prawo Anulowania zamówienia. Aby dokonać tej czynności, należy należy niezwłocznie, nie dłużej niż 1 godzinę od chwili złożenia zamówienia, poinformować o tym fakcie Sprzedającego wysyłając stosowny monit na adres e-mail: zamowienia@e-wedlina.pl w temacie podając numer zamówienia, informację o jego anulowaniu oraz zwrocie zapłaty. (Numer zamówienia – anulowanie, zwrot kwoty).
 3. W przypadku anulowania zamówienia ze zwrotem środków, środki te zostanę zwrócone w terminie 14 dni na rachunek bankowy Kupującego, z którego otrzymano zapłatę.
 4. Anulowanie zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 5. Zgodnie z Art. 38 prawa konsumenta „Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, szczególnie pkt. 4 mówiący: „przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia” oraz punkt 5, a mianowicie „ przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu” Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru.

§7 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Zakłady Mięsne „Szubryt” Sp. z o.o. w Chełmcu, ul. Węgrzynek 50.
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  - kontakt do administratora danych: iod@szubryt.pl.
  - Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, otrzymania płatności, a także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie, a nadto w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
  - Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu informacji handlowych. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
  - Sklep może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Sklep może udostępnić takie dane osobowe Klienta osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
  - Dane osobowe Klienta mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:
  - pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom Sprzedającego, którzy współpracują z nami przy wspólnej realizacji celów.
  - innym podmiotom współpracującym ze Sprzedającym przy realizacji przedmiotu działalności Sklepu,
  - dostawcom usług zaopatrującym Sprzedającego - Sklep w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające prowadzenie Sklepu (np. dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych, bankach),
  - dostawcom usług prawnych i doradczych, księgowych,
 4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych celów:
  a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Klienta – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
  b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
  c) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
  d) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną - do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 5. Pragniemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia bądź też
  w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
 6. Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
 7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 9. Udostępnione przez Klienta dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§8 - POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zakłady Mięsne "SZUBRYT" Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe, bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma prawo do wstrzymania zamówienia oraz natychmiastowego zablokowania konta kupującego.
 3. Za wszelkie komentarze pojawiające się na stronie internetowej sklepu e-wedlina.pl, sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  - korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
  - korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu nie będzie:
  a) naruszał Regulaminu,
  b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sklepu, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 8. Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.